Att montera plåt är nog inte det lättaste för en vanlig lekman, men för en plåtslagare är det ingen svårare konst. Då plåt används i oerhört många konstruktioner inom industri och nyproduktion är det viktigt att monteringen görs probelmfritt och snabbt. Dock finns det anvisningar när plåt köps in så att takläggaren eller du själv om du är händig, kan göra monteringen utan krångel. Det är viktigt att du som inte är professionell hantverkare läser monteringsanvisningarna noga.

Att lägga tak

Ska du lägga om ditt tak och vill ta dig an jobbet själv kan du montera dit plåten på egen hand. Viss takplåt är väldigt enkel att lägga själv så ta en lätt variant om du inte har en hjälpande hand med dig. Det kan dock förekomma stunder när du behöver hjälp av fackman, till exempel när takkupor eller huvar ska monteras dit. Det är exempelvis väldigt viktigt att du lägger taket i rätt steg. Man ska normalt sett montera dit fotplåtar, stuprör och hängrännor innan själva takplåten läggs. Gör du momenten i fel ordning måste du göra om hela läggningen igen.

Underarbetet är A och O för en lyckad takläggning. Det är likaså väldigt väsentligt för säkerheten för att du som rör dig uppe på taket inte ska råka ut för en olycka.

Varför är plåttak bra?

Just plåttak sägs ha en lång livslängd och stå emot olika väder mycket bra. Det passar dessutom de flesta lutningar på hus vilket är bra om du har ett annat tak men vill byta till plåttak. Plåt belastar heller inte resten av undertaket lika mycket vilket gör det till ett säkert val i många sammanhang.

Plåttak finns som stålplåt, aluminiumplåt eller zink i kärnan men behandlas senare också med andra material på ytskiktet för att vara mer tåliga. Det finns också koppartak men det är relativt ovanligt idag eftersom det är så dyrt.