När man arbetar med plåt kan man ganska snart inse att det är ett relativt hårt och tufft material att arbeta med, men det är hållbart och passar att använda till flera olika saker. Plåt är ett utmärkt val för diskbänkar, takfläktar och olika sorters köksprodukter. Många gånger kan produkter av plåt massproduceras då de passar in på olika platser, men ibland behöver en kund få specialtillverkade produkter. Men vad finns det för fördelar med dem?

Skräddarsydda produkter för kundens hem eller arbete

En produkt som tillverkas specifikt för att användas på en viss plats har rätt storlek från början. Man behöver inte skarva den och man får helt enkelt till ett finare slutresultat. Det kan kosta lite mer pengar att tillverka de skräddarsydda produkterna men många kunder uppskattar det resultat som uppnås.

Garanterad passform

När man skapar en kundspecifik produkt får den en garanterad passform. Det betyder att man inte behöver täta håligheter eller pressa in produkterna. Dessutom kommer kunden i regel att uppskatta produkter som är unika för det egna hemmet eller arbetsplatsen. Det ger också kunden en möjlighet att komma med förslag på designen.

Mindre svinn

Med specialtillverkade föremål blir svinnet mindre. Kunderna får precis det de behöver och det leder till att färre saker kasseras. Dessutom är det som så att man inte löper risken att en diskbänk till exempel inte passar i ett visst utrymme och därför måste kapas eller förändras på annat sätt. Det är också mindre risk att man slösar onödig tid på en lösning som trots allt inte fungerar.

Större kundkrets

När kunderna kan beställa produkter i plåt som designas efter de egna önskemålen kan också kundkretsen överlag bli större. Personer som vill designa egna skyltar till gårdar, köksredskap med speciella utseenden och mycket annat kommer då att vända sig till företaget. De skräddarsydda föremålen ger alltså inte bara fördelar för kunderna.